About Us

Our final moto and aim is to provide latest news regarding latest openings in the Government sector or Private sector. In maharashtra there are more remote areas thats why sometimes we miss the job we deserve just due to a lack of on-time notification. Sometimes employment News does not reach on time due to a mistake of the postal department or some unforeseen reasons.  Don’t worry Bharatinighali.com are here to help you.

सरकारी असो वा खाजगी आजकाल नोकरी मिळणे हे दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेली गोष्ट आहे. मनासारखी नोकरी मिळणे ही तर त्याहुनही अवघड गोष्ट आहे, असे घडण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पण त्यापैकी एक महत्वाचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील नोकरी साठी प्रयत्न करणारे बहुतेक मुल ही खेड्यापाड्यातील आहेत. त्यांना नोकऱ्या नेमक्या कोठे-कोठे उपलब्ध आहेत,हेच तरुणांपर्यत पोहचत नाही. आज जरी तंत्रज्ञान खूप पुढे गेले असून पण अचूक ठिकाण मुलांना सापडत नाही .अनेक संधी उपलब्ध असतात पण त्या इच्छुक उमेदवारांपर्यत माहितच होत नाही. माझ्या तमाम धडपडनाऱ्या तरुणांसाठी नोकरीच्या संधी कुठे उपलब्ध आहेत हे कळावे ह्यासाठी केलेला हा छोटासा प्रयत्न.