Chandrapur Kotwal Bharti 2023| मूल(चंद्रपूर) येथे ४ थी पासवर “कोतवाल भरती”जाहिरात प्रसिद्ध

talathi bharti 2023

Chandrapur kotwal bharti 2023 | महसूल व वन विभागामार्फत ता.मूल(चंद्रपूर) येथे “कोतवाल” पदासाठी भरती होत आहे.         Chandrapur kotwal Bharti 2023 | महसूल व वन विभागामार्फत ता.मूल जि.चंद्रपूर येथे ४ पास असणाऱ्यांसाठी “कोतवाल “ पदाच्या एकूण ०६ जागांसाठी भरती बाबत जाहिरात  प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. जे पात्र उमेदवार आहेत  त्यांनी सदर प्रसिद्ध … Read more